Quê hương > Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi


SHENZHEN JIMY GLASS CO., LIMITED

3F, XÂY DỰNG KINH DOANH QIHANG, ĐƯỜNG SHENFENG, LIUYUE, HENGGANG, SHENZHEN, TRUNG QUỐC

ĐT: 0086 755 28211334/0086 755 89340251    FAX: 0086 755 89340850


Quản lý

JIMY GLASS
Tên: Jimylass
Skype: Jimylass
Di động: 0086 13612970556
Email: jimy01@glassmanufacturerchina.com
 
JIMY GLASS FACTORY
Tên: Eileen
Skype: Jimylass-Eileen
Di động: 0086 13662630556
Email: jimy02@glassmanufacturerchina.com
 

JIMY GLASS SUPPLIER
Tên: Kiky
Skype: Jimylass-kiky
Di động: 0086 13691830956
Email: jimy03@glassmanufacturerchina.com

JIMY GLASS MANUFACTURER
Tên: Bernice 
Skype: Jimylass-Bernice 
Di động: 0086 13640928556
Email: jimy04@glassmanufacturerchina.com
 

JIMY GLASS PRODUCER
Tên: Trista
skype: Jimylass-Trista
Di động: 0086 13632649216
Email: jimy05@glassmanufacturerchina.com 


 
JIMY GLASS DISTRIBUTOR
Tên: Ryan
Skype: Jimylass-Ryan
Di động: 0086 13622382556
E-mail: jimy06@glassmanufacturerchina.com

Mẫu liên hệ

Liên hệ
Email
Đặt hàng
Tra
hiển thị mã trên con trỏ vào hộp nhập liệu